Minggu, Desember 01, 2013

Ayam haram - kajianku ke 21Ibnu Mas`ud berkata: Pada permulaan memerangi orang – orang yang enggan mengeluarkan zakat, kita tidak suka, pada ahirnya kita salut padanya.
Abu Husain berkata: Tiada orang yang lebih baik setelah para nabi dari pada Abu Bakar. Sungguh dia telah menduduki posisi para Nabi dalam memerangi kaum murtad.
Umar juag menulis dalam wasiatnya agar seluruh aparatnya bisa bertugas selama satu tahun. Untuk Abu Musa al asy`ari di tetapkan dalam masa jabatan empat tahun.
Ketika Hurmuz di tangkap, dia minta keputusan Umar. Ahirnya Abu Musa mengutus kepada Anas bin Malik untuk pergi ke Medinah bersama Hurmuz. Ketika sampai pada Umar, dikatakan: Berkatalah. Tapi dia  malu dan masuk Islam.
Assya`bi pernah berkata:  Carilah ilmu dari  enam orang, salah satunya adalah Abu Musa al asy`ari.
Ibnul Madini juga pernah berkata: Hakim umat ini ada empat: Umar, Ali, Abu Musa  dan Zaid bin Tsabit.
Abu Musa sendiri terkenal dengan suara merdu dan enak dalam membaca al Quran. Karena itu, Umar bin Al Khotthob  berkata ketika bertemu dengannya: Ingatkan aku terhadap Tuhanku, lalu Abu Musa membacakan al Quran di hadapannya. Dalam suatu riwayat, Umar berkata: Bikinlah aku rindu kepada Tuhan kami.

Abu Musa al asy`ari meninggal dunia pada tahun 44 H. Menurut Ibnu Burad pada bulan Dzul hijjah dalam usia enam puluh lebih. Beliau meninggal dunia di Mekkah. Ada yang mengatakan di Taubah yaitu dua mil dari Kufah.

Artikel Terkait

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan